Våra avelsmål

 

 

Vi jobbar för att bevara Cane corso så som den är tänkt att vara.

 

* Mentalitet ; Rätt mentalitet med mod och skärpa, stabil och orädd, våra avelsdjur är mentalbeskrivna.

CC är inte en hund för alla utan en skarp vakthund

 

* Exteriört; Att i möjligaste mån avla så nära standarden man kan komma

 

* Hälsomässigt; Vi forskar så mycket det går bakåt på framtida avelssdjurs stamtavlor.

Alla våra avelsdjur är HD och EDröntgade, dvs höfter och armbågar

 

 

Våra mål är att avla en Cane Corso som är mentalt stabil,

rätt typ och hälsomässigt så bra som möjligt!